REGISZTRÁCIÓ BEJELENTEKZÉS
+36 30 3351427  •  infokelenfa.hu

Házirend

 • A Kelenfa a meghirdetett foglalkozások idejében tart nyitva.
 • Hétköznap közösségi programokat és szabadidős foglalkozásokat biztosítunk. Szombaton alkalmi gyerekprogramok illetve zártkörű rendezvények (születésnapok) kerülnek megrendezésre.
 • A Kelenfa szolgáltatásai díjfizetés ellenében vehetők igénybe. A foglalkozások árai megtalálhatók honlapunkon illetve a helyszínen. A megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít fel! A bérletek 2 hónapon belül felhasználandók és nem átruházhatók.
 • A Kelenfa szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe a házirend egyidejű betartásával.
 • A Kelenfába gyermekek kizárólag felnőtt kísérettel léphetnek be.
 • Higiéniai okokból tilos utcai cipőben belépni a Kelenfa foglalkozásainak teret adó helyiségekbe. Öltözőhelyiséget a Kelenfa biztosít.
 • ÁNTSZ előírás szerint zokni használata kötelező.
 • Minden esetben a Szülők felelnek gyermekük testi épségéért, és felelősséget vállalnak azért, hogy a Kelenfába látogató gyermek fertőző betegségben nem szenved. Beteg, lázas, hasmenéses, hányós, illetve még lábadozó gyermek a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében a Kelenfa foglalkozásait nem látogathatja.
 • Ha egy kísérő személy a gyermekét egyedül hagyja, és távozik a Kelenfából, ezt saját felelősségére teszi. A Kelenfa nem vállal át semmiféle felelősséget a gyermekért, a gyermek által okozott kárért, esetleg balesetért.
 • Nyakláncot és egyéb sérülést okozó ékszert a foglalkozások alatt a gyermekek nem viselhetnek. Drága ruhákat, értékes otthoni játékokat, gyermekek életkorához és/vagy a Kelenfa kultúrájához nem illeszkedő tárgyakat kérjük, ne hozzanak a foglalkozásokra. Éles és hegyes tárgyakat a Kelenfába hozni tilos.
 • A Kelenfa a vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.
 • Minden játékot, valamint más berendezési tárgyat kérjük, hogy rendeltetésszerűen használjanak. Okozott károkért az okozó a felelős, akinek a kárt megtéríteni kötelessége.
 • Kérjük a WC rendeltetésszerű használatát. A tisztaságra fokozottan ügyeljenek!
 • A Kelenfa csapatának utasításait minden esetben követni kell. Durva házirendsértés esetén, ill. egyéb különböző okból a randalírozó személy kitiltható az épületből.
 • Az előtérben lehetőség van az otthonról hozott étel és ital elfogyasztására. A foglalkozásokra, illetve az öltözőbe higiéniai okokból nem vihető be.
 • Minden látogató hozzájárul ahhoz, hogy a Kelenfában készült fotókat, videókat, melyen ő is szerepelhet, a Kelenfa saját promóciós céljára felhasználja, azt harmadik fél részére nem adja ki.
 • A Kelenfa játékait mindenki saját felelősségére használja. A játékokat, eszközöket a helyiségből kivinni nem szabad. A lopás anyagi és büntetőjogi felelősséget von maga után!
 • Dohányozni az egész épület területén – az udvaron is – tilos! (Szeszes italt és rágógumit is tilos az épületbe hozni.)
 • A Kelenfa területére higiéniai okokból állatot behozni tilos.
 • A Kelenfa foglalkozásaira online vagy telefonos elő regisztráció szükséges, amennyiben valamilyen oknál fogva a foglalkozáson valamelyik fél nem tud részt venni, azt egy nappal korábban (online, telefonon, személyesen) kell lemondani.
 • Bármilyen probléma felmerülése esetén, kérjük, hogy azonnal jelezzék a recepción, vagy írásban (info@kelenfa.hu).
 • Javaslataikat, tanácsaikat bármikor szívesen fogadjuk, kérdéseikre örömmel válaszolunk.

 
Mindenkit szeretettel vár a Kelenfa csapata!

 
Galéria Adatkezelési tájékoztató Házirend Oktatóink
     © 2019 Kelenfa családi és szabadidőközpont cikk.php?cikk=hazirend